مرکز ماساژ شهرک ژاندارمری | 005-0083-0990

مرکز ماساژ شهرک ژاندارمری

مرکز ماساژ شهرک ژاندارمری
مرکز ماساژ شهرک ژاندارمری

مشتری سست و بی‌حال است.نوک انگشتان را بالای قسمت جلویی ماهیچه قرار دهید بالا و افقی تا ابرو.با فشار دادن محکم را فشار دهید و نوک انگشتان را به سمت قوس فرو کنید.
نوک انگشتان را در بالای ماهیچه در قسمت فوقانی سر قرار دهید.

وجه داشته باشید که ماهیچه به شکل یکیه صدف اسکالوپ، به طوری که از سرش به سمت مرکز خودش میره و بعد به سمت عقب ماشین پایین می‌رود.حرکت را به سمت قوس تکرار کنید و محکم فشار دهید.

ماساژ درماني در شهرک ژاندارمری
تا زمانی که کل ماهیچه پوشیده شود ادامه دهید.از فیبر – با شست دست در میان فیبرمشتری سست و بی‌حال است.

ماساژور در شهرک ژاندارمری

نوک انگشتان روی پیشانی مشتری را در لبه فوقانی زمانی قرار دهید
فشار را محکم فشار دهید، نوک انگشتان را در امتداد ماهیچه به لبه عقبی آن پشت گوش بچرخانید.

مرکز ماساژ شهرک ژاندارمری

حرکت رو به پایین، تکرار رویه برای پوشش دادن کل ماهیچه.در میان فیبر مشتری سست و بی‌حال است.سر مشتری را در دستان گسترش خود نگه دارید، با انگشت شست تان در حالت جلویی قرار دهید.

مراکز ماساژ شهرک ژاندارمری

با فشار دادن محکم به ماهیچه با لبه‌های ، انگشت خود را از هم جدا کنید، به طوری که هر کدامانگشت شست یک یا دو اینچ را نشان می‌دهد.

دست‌ها را به سمت عقب حرکت دهید و روال کار را تکرار کنید تا زمانی کهکل ماهیچه پوشیده شده‌است.

خدمات ماساژ در شهرک ژاندارمری

برجسته‌ترین ماهیچه در حال جویدن است. باید ابتدا در مشکلات رفتار شود، چون کهبه راحتی در دسترس بود.
سالن ماساژ شهرک ژاندارمری
به عبارت دیگر، به عبارت دیگر، به عبارت دیگر، به صورت زیر آرواره و به سوی تاق نما،
پوسته سطحی ماهیچه به سطح خارجی فک در زاویه خود و به سطح پایینی نیمی از ؛ لایه عمیقی از ماهیچه تا نیمه ، احتمالا تا به زاویه فک از زیر طاق به فک به وضوح قابل‌مشاهده است.

 

به طور داخلی ملموس است.و انگشتی که در دستکش داشت بر گونه و گونه‌اش گذاشت

 


دیدگاه‌ها

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *