برچسب: خدمات ماساژ درسید خندان

  • مرکز ماساژ سید خندان | 005-0083-0990

    مرکز ماساژ سید خندان   آیا این بررسی بر روی کورتیزول کلمه آخر است؟ بررسی‌های دیگری هم وجود دارد که نشان می‌دهند ماساژ ممکن است تاثیری بر کورتیزول داشته باشد، پس ما باور داریم؟ این امکان وجود دارد که شواهد اضافی کورتیزول در جهت دیگر بالا می‌رود، یک روز متوجه خواهیم شد که ماساژ، خون،…