برچسب: خدمات ماساژ درپونک

  • مرکز ماساژ پونک | 005-0083-0990

    مرکز ماساژ پونک با استفاده از تکنیک شست و اشاره انگشت، بالا و پایین خط ۱؛ سپس بالا و پایین بروید. پس از اتمام کار انگشت شستسه خط، کف دست، کل پا را برای ادغام فشار می‌دهد.   ابتدا جنبه میانیساق پایش قرار می‌گیرد و بعد از آن جنبه جانبی پای دیگر به دست می‌آید.…