برچسب: خدمات ماساژ در زرگنده

  • مرکز ماساژ زرگنده | 005-0083-0990

    مرکز ماساژ زرگنده     علت دقیق علت نامعلوم است عوامل چندگانه: عوامل ژنتیکی، محیطی و خود ایمنی عفونت ویروسی یا باکتریایی شروع همیشگی: سن ۲۰ تا ۴۰ سال؛ و در سن ۱۵ سالگی و تا ۴۵ سالگی.   خدمات ماساژ در زرگنده رایج‌ترین بیماری مزمن در در میان بزرگسالان جوان در آمریکا مدت عمر…