برچسب: خدمات ماساژ در مجیدیه

  • مرکز ماساژ مجیدیه | 005-0083-0990

    مرکز ماساژ مجیدیه   برای بیماران بسیار مریض. یک روش ماساژ ساده که توسط جین ، پرستار مراقبت‌های ویژه، گسترش یافت. که در لندن هم می‌توانند از آن استفاده کنند،بیمارانی که ماساژ کلاسیک را تحمل نمی‌کردند. روش، مجموعه‌ای از حرکاتکه در یک ترتیب تنظیم‌شده در یک فشار خاص تحویل داده می‌شود. سرعت، می‌تواند در عرض…