برچسب: خدمات ماساژ در ولنجک

  • مرکز ماساژ ولنجک| 005-0083-0990

    مرکز ماساژ ولنجک و مربیان بنیاد در عهد قدیم بیمارستان پزشکی کاملا تعاونی بود برای کمک به من به دنبال یادگیری و سند کار. همه کلاس‌ها آغاز و به پایان رسیدند با یک دوره سرود و مراقبه. این مدرسه و کلینیک در پشت آن قرار دارند. در حومه چیانگ مای، به طوری کهتجربه برای رسیدن…