برچسب: سالن ماساژ جلال آباد

  • مرکز ماساژ جلال آباد | 005-0083-0990

    مرکز ماساژ جلال آباد   جلسات ۱۰۰ دقیقه‌ای هفته‌ای یک‌بار برای ۱ ماه، در طی ناراحتی پشت سر کار، درد، و سفتی جلسات ۶۰ دقیقه‌ای یک‌بار تا زمانی که درد فروکش کند       و حافظه افزایش یابد جلسات ۶۰ دقیقه‌ای در حداقل ماهانه برای تعمیر و نگهداری پروتکل این روش درمانی کار سختی…