برچسب: سالن ماساژ جماران

  • مرکز ماساژ جماران | 005-0083-0990

    مرکز ماساژ جماران ماساژ درمانی از این قانون آگاه هستندالزامات مربوط به کاره‌ای  خشک حداقل استانداردهای آموزشی را رعایت کنید، وفقط  خشک را مطابق با انجام دهید سیاست. پس‌زمینهخشک کردن خشک به تمرین اضافه کردن آن اشاره داردسوزن‌های طب سوزنی به نقاط تحریکی برای درمان کردن تبدیل می‌شوند خدمات ماساژ درجماران درد  و اختلال عملکرد.…