برچسب: سالن ماساژ حکیمیه

  • مرکز ماساژ حکیمیه | 005-0083-0990

    مرکز ماساژ حکیمیه   استفاده از درمان پیش از درمان: ژل: درد موضعی را به نقاط تحریکی و نواحی حساس برای کمک به کاهش اعمال کنید. درد. این باعث می‌شود که برای مشتری در طول درمان درد کمتری داشته باشد. درمانگر قرار است در حدود پنج دقیقه بعد از برنامه قادر به کار در این…