برچسب: سالن ماساژ در تجریش

  • مرکز ماساژ تجریش| 005-0083-0990

    مرکز ماساژ تجریش کار در زمینه پزشکی تایلند در سال‌های اولیه و به طور پیوسته فراهم می‌آورد. محیط‌های دانشگاهی که در آن به طور فعال می توان تدریس، تقسیم و اصلاح این اثر را انجام داد. دانشجویان کارشناسی‌ارشد کیت و که به من کمک کردند تا توسعه پیدا کنم  مواد مربوط به همبستگی تشریحی و.…