برچسب: سالن ماساژ گاندی

  • مرکز ماساژ گاندی | 005-0083-0990

    مرکز ماساژ گاندی   این جریانی است که ماساژ را یکپارچه می‌کند. از ماساژ دادن به یکی دیگر، یا از یک قسمت بدن تا دیگری نیاز به حرکت سیال دارد. ماساژ بزرگ نتیجه برنامه‌ریزی و “احساس” است. قصد درمانگر این است که یک ساعت تمام را به مشتری ارائه کند. (یا هر آنچه که چارچوب…