برچسب: سالن ماساژ گیشا

  • مرکز ماساژ گیشا | 005-0083-0990

    مرکز ماساژ گیشا موادی که سیستم را خراب می‌کنند سیستم غدد درون‌ریز بسیاری از فعالیت‌های مهم بدن را کنترل می‌کند. یک مرجع برای هورمون، ترشح درونی، که توسط غده تولید می‌شود. خدمات ماساژ درگیشا  مستقیما وارد جریان خون شده. هورمون‌ها ممکن است طبیعی یا مصنوعی تولید شوند. چهار کلاس که در اینجا به آن‌ها اشاره…