برچسب: ماساژور درسوهانک

  • مرکز ماساژ سوهانک | 005-0083-0990

    مرکز ماساژ سوهانک گروهی از تکنیک‌هایی است که به صورت مکرر بلند می‌شوند،غلت، چنگ، کشش، فشرده کردن و یا فشرده کردن قسمت‌های زیرینبافت. یا بافت یا ساختار زیرین را تحت فشار قرار می‌دهد.دست‌هایشان. برخی نویسندگان به همان اندازه به این موضوع اشاره می‌کنند دستکاری زیادی وجود دارد و همانطور که قبلا گفته شد، آن‌ها شامل…