برچسب: ماساژور درمحمودیه

  • مرکز ماساژ محمودیه | 005-0083-0990

    مرکز ماساژ محمودیه   و به بررسی تاثیرات پرکاشن دستی پرداخت بهبود وضعیت راه تنفسی بیماران مبتلا به مزمن مانع تولید و تولید بیش از حد می‌شود. محققان دریافتند که کاربرد صندوق دستی با این حال، پرکاشن به طور افزایشی در بیماران مبتلا به مزمن به طور قابل‌توجهی بهبود می‌یابد. جلوگیری و ترشح بیش از…