برچسب: ماساژور در حصار بوعلی

  • مرکز ماساژ حصار بوعلی | 005-0083-0990

    مرکز ماساژ حصار بوعلی     دو نظریه وجود دارد مبنی بر اینکه چرا ماساژ نتیجه را تولید می‌کند.     یک نظریه این است که با اعمال فشار مستقیم، عمیق و ریتمیک به کلون، ما تحریک می‌شویم عمل جراحی طبیعی بدن.     نظریه دیگر فرض می‌کند که همان فشار و عمل به آرامی…