برچسب: ماساژور در سراج

  • مرکز ماساژ سراج | 005-0083-0990

    مرکز ماساژ سراج     علل متعدد شامل تجزیه و تحلیل خرد شده تکراری گاهی همراه بر روی نوار پیوندی پا پا، از جمله پای نامناسب پایش پا،     کفش‌های ، فشار بیش از حد بر روی نوار کمر، اضافه‌بار، چاقی، بارداری، ورم مفاصل، ورم مفاصل شایع‌ترین علت درد پاشنه   ماساژور در سراج…