برچسب: ماساژ درماني درهروی

  • مرکز ماساژ هروی | 005-0083-0990

    مرکز ماساژ هروی خشک استفاده از طب سوزنی است.سوزن در درمان درد عضلانی – عضلانی و عملکرد بدی دارد. نباید با آن اشتباه کرد. طب سنتی چینی سنتی به عنوان تئوریپشت این برنامه بسیار متفاوت است. نیدلز برای غیرفعال کردن نقاط تحریکی بکار می‌رود،کاهش درد و تنش ماهیچه غیر ویژه، و مناطق التهاب را کاهش…