برچسب: ماساژ درماني در رسالت

  • مرکز ماساژ رسالت | 005-0083-0990

    مرکز ماساژ رسالت ماساژور در رسالت یک طرف قفسهی سینه را با پاشنه پا بپوشانید. از هر دو دست. سست شوید مقاومت. را به آرامی فشار دهید و دنده‌ها را در حرکت نوع تکان دادن آزاد کنید. خدمات ماساژ در رسالت بالا و پایین می‌رود. ریتم ، سرعت و شدت مطابق با توجه به مشتری…