برچسب: ماساژ درماني در قنات کوثر

  • مرکز ماساژ قنات کوثر | 005-0083-0990

    مرکز ماساژ قنات کوثر       به طور ایده‌آل: جلسات ۶۰ دقیقه‌ای یک‌بار تا زمانی که تشنج دردناک شروع شود   پیشگیرانه: جلسات ۶۰ دقیقه‌ای یک‌بار در هفته اگر مشتری نشسته باشد پروتکل  هنگامی که تصمیم گرفتید که ادامه دهید، رویکرد شما به متشنج شدن است. خدمات ماساژ در قنات کوثر ماهیچه باید آرام…