برچسب: ماساژ درماني در لویزان

  • مرکز ماساژ لویزان | 005-0083-0990

    مرکز ماساژ لویزان جلسات روزانه سطح بالاتری را درک می‌کردند.آرامش و احساس درد کم‌تر. از طرف دیگر،ارزیابی از طریق مقیاس‌های مشاهداتی در کودکان تحت دو سال سن توسط والدین اجرا شد، که ممکن است به تفسیر سو تعبیر منجر شود، زیرا آن‌ها با ابزارهای ارزیابی آشنا نبودند. ماساژور در لویزان این منافع را می توان…