برچسب: ماساژ درماني در کاوسیه

  • مرکز ماساژ کاوسیه | 005-0083-0990

    مرکز ماساژ کاوسیه مشتری سست و بی‌حال است. درمانگر در کنار مشتری در مفصل ران ایستاده‌است. انگشت شستش را بر روی استخوان شرمگاهی قرار دهید، که فقط از بالا و جانبی به شرمگاهی می‌رسد خدمات ماساژ در کاوسیه محکم به بافت فشار دهید و لطافت را بررسی کنید. صبر کنید تا آزاد شوید. این روش…