برچسب: ماساژ درمانی در ونک

  • مرکز ماساژ ونک | 005-0083-0990

    مرکز ماساژ ونک   چیست؟ علمی است که اثرات آن بر ارگانیسم‌های زنده را مطالعه می‌کند. ماهیت ساختار شیمیایی آن‌ها، نحوه عمل آن‌ها در بدن و نحوه واکنش بدن به آنان‌ها. واژه از واژه یونانی مشتق شده‌است، که به معنای آن است: “دارو” و همچنین مکانیسم عمل آن را نیز شامل می‌شود. آ گاهی از…