برچسب: مراکز ماساژ در الهیه

  • مرکز ماساژ الهیه | 005-0083-0990

    مرکز ماساژ الهیه در پشت خط قرار می‌گیرد و به سمت پایین حرکت می‌کند. برگردد، از بگذرد و ادامه دهد. سومین خط خارج از خط (جنبه جانبی)روی پا زانو. سن در زانو می‌گذردابتدا به سمت ران پیش می‌رود، سپس بالا می‌رود. قسمت میانی ماهیچه پا را به شکم وارد می‌کند و در نقطه‌ای که ۱…