برچسب: مراکز ماساژ دزاشیب

  • مرکز ماساژ دزاشیب | 005-0083-0990

    مرکز ماساژ دزاشیب هر موسسه آشکار، در مکانی مشخص، آن را نمایش خواهد داد. مجوز، همراه با مجوزها و مجوزهای تمام اشخاصی که استخدام شده‌اند،برقراری رابطه با اعتبار سنجی فعلی گواهی‌نامه‌های ماساژو کارآموزان. هیچ موسسه بدون یک درمانگر ماساژ مجاز کار نخواهد کرد.در تمام این مدت در محوطه خانه حضور داشتند. خدمات ماساژ در دزاشیب…