برچسب: مراکز ماساژ زعفرانیه

  • مرکز ماساژ زعفرانیه| 005-0083-0990

    مرکز ماساژ زعفرانیه   این کار او را به یک عکاس ایده‌آل برای این پروژه تبدیل کرد. لطف خاصی در حق من کرد. هییت مدیره مدرسه حرفه‌ای بین‌المللی ودانشکده علوم پزشکی شرقی که به طور مداوم از من حمایت می‌کند. کار در زمینه پزشکی تایلند در سال‌های اولیه و به طور پیوسته فراهم می‌آورد. محیط‌های…