برچسب: مراکز ماساژ شهرک محلاتی

  • مرکز ماساژ شهرک محلاتی | 005-0083-0990

    مرکز ماساژ شهرک محلاتی     تست مچ : مشتری یا آرنج‌هایش را روی یک میز قرار می‌دهد یا بالا می‌برد. دست‌هایش را به سینه می‌چسباند، بعد پشت دست‌هایش را روی هم قرار می‌دهد.   و موقعیت را برای ۶۰ ثانیه نگه می‌دارد. اگر بی‌حسی، سوزش، یا سوزش درد در امتداد مسیر عصبی میانی اتفاق…