برچسب: مراکز ماساژ شهرک ژاندارمری

  • مرکز ماساژ شهرک ژاندارمری | 005-0083-0990

    مرکز ماساژ شهرک ژاندارمری مشتری سست و بی‌حال است.نوک انگشتان را بالای قسمت جلویی ماهیچه قرار دهید بالا و افقی تا ابرو.با فشار دادن محکم را فشار دهید و نوک انگشتان را به سمت قوس فرو کنید. نوک انگشتان را در بالای ماهیچه در قسمت فوقانی سر قرار دهید. وجه داشته باشید که ماهیچه به…