برچسب: مراکز ماساژ فرحزاد

  • مرکز ماساژ فرحزاد | 005-0083-0990

    مرکز ماساژ فرحزاد مثلث متساوی‌الساقینمحل: هم‌مرز با ماهیچه و رباط ساختارهای نگرانی: استخوان ران، استخوان ران، رگ ران، سیاه‌رگ بزرگ موقعیت: قسمت پشتی زانو توسط و ساختارهای نگرانی: عصب ، عصب محکم پرونئال، و رگ مکان: ساختار نگرانی: آئورت دفع موقعیت: در مقابل دیوار شکمی پشتی در سطح در سمت راست، کلیه دست‌راست کمی پایین‌تر…