برچسب: مراکز ماساژ مهرآباد

  • مرکز ماساژ مهرآباد | 005-0083-0990

    مرکز ماساژ مهرآباد مرکز ماساژ مهرآباد خدمات ماساژ در مهرآباد چه باید کرد: کف دست خود را مقابل قرار دهید. * به آرامی بالا و به سمت بدن خود بکشید و سپس آزاد شوید. تکرار ۱۵ تا ۱۵ بار همان پمپاژ را در طرف دیگر خود تکرار کنید. ۱۵ تا ۱۵ بار تکرار کنید. شما…