برچسب: مراکز ماساژ همایونشهر

  • مرکز ماساژ همایونشهر | 005-0083-0990

    مرکز ماساژ همایونشهر   مشتری در معرض خطر قرار دارد. درمانگر در کنار مشتری می‌ایستد و با شانه روبرو می‌شود تا درمان شود. روی بازوی مشتری کلیک کنید، آن را روی آرنج خم کنید، و از درون آن را جابجا کنید تا حدود ۴۵ ° دست را روی مرز میانی کتف قرار دهید و استخوان…